Kartlegging av skolebibliotek

Første delrapport fra kartleggingen av skolebibliotek som Møreforskning Volda har gjennomført på vegne av Utdanningsdirektoratet er nå offentliggjort. Les mer på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.Kartlegging av skolebibliotek

Reklamer

Referat fra kampanjerådsmøte 12.02.07

Den 12. februar ble det avholdt møte i kampanjerådet.Referatet kan du lese her. Les resten av dette innlegget »

SkolebibliotekLøftet er i gang!

Norsk Bibliotekforening og elleve andre organisasjoner fra utdannings- og kultursektor samarbeider for å støtte skolebibliotekene og deres arbeid for å realisere Kunnskapsløftets mål. Ett av kravene er en videre satsing på bibliotek og lesing etter avslutningen av ”Gi rom for lesing”, samt en satsing på informasjonskompetanse og utvikling av digitale ferdigheter. Kampanjeledelsen har allerede sendt innspill til neste års statsbudsjett. Kampanjen er landsomfattende og oppfordrer til lokale tiltak for å synliggjøre hva et godt skolebibliotek er og hva det kan bli. Les resten av dette innlegget »

Innspill til statsbudsjettet for 2008

På et møte med statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet overrakte NBFs leder og generalsekretær Skolebibliotekkampanjens innspill til statsbudsjettet for 2008. Les resten av dette innlegget »

Bibliotek og udviklingsafdeling

Det danske bibliotekarforbundets medlemsblad, Bibliotekspressen, har en interessant artikkel om skolebiblioteksutvikling. Les artikkelen på Bibliotekspressens hjemmeside. Bibliotek og udviklingsafdeling

Bibliotekarforbundet om utlån av lærebøker

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet har vedtatt en uttalelse om utlån av lærebøker i skolen.
Du kan lese hele uttalelsen på Bibliotekarforbundets hjemmesider.
Utlån av lærebøker?

Kunnskapsløftet, digital kompetanse og skolebiblioteket

Biblioteksentalen og ITU (Forsknings- og kompetansenettverk for IT i Utdanning) inviterer til konferansen ”Kunnskapsløftet, digital kompetanse og skolebiblioteket” Les resten av dette innlegget »