Referat fra kampanjerådsmøte 18.12.06

Den 18. desember ble det siste kampanjerådsmøtet i 2006 avholdt.Referatet kan du lese her.

Referat fra møte i kampanjerådet for skolebibliotekkampanjen 18. desember 2006 

Tid: 12.30–15.30 

Sted: Bibliotekenes Hus. 

Til stede:
Astrid Flagstad (NBF avd. Skole), Niels Damgaard (Biblioteksentralen), Gry Enger (SiN), Liv Evju (Bibliotekarforbundet), Randi Lundvall (NBF avd. Skole), Lise Männikkö (Norske barne- og ungdomsbokforfattere) og Signe Solhaug (Fagforbundet)
 

Referent: Espen Ophaug (Organisasjonssekretær i NBF). 

Lise orienterte om sitt møte med lederen i Det nasjonale nettverket for litteraturprodusenter i ”Den kulturelle skolesekken”. De ønsker å knyttes til kampanjen. Innkallinger og referat fra kampanjerådsmøtene sendes til nettverkets leder, Ine Marie Torsvik Bertelsen. 

Maren Brit påpekte at referatet burde være første sak på dagsorden for kampanjerådsmøtene. Dette tar til følge ved neste møte. 

Espen tar på seg å oppdatere adresseliste og sende til alle deltagere i kampanjen. 

Sak 1: PressekonferansenEspen kom med en del innspill til kampanjeåpningen. Det kan være en ide å utsette pressekonferansen for å koordinere den med opptrykk og distribusjon av IFLA/UNESCOs retningslinjer for skolebibliotek og skolebiblioteksundersøkelsen. Det ble påpekt at vi må legge opp strategien etter hva slags funn som blir presentert i undersøkelsen. Liv Evju tar på seg å finne ut når undersøkelsen (også delundersøkelsen) legges fram. Stortingsrepresentant Lena Jensen fra SV ble trukket fram som en samarbeidspartner for å få til en vellykket pressekonferanse. Det er fremdeles ønskelig å holde pressekonferansen på Vahl skole. Vi jobber fremdeles ut fra at vi ønsker forfatterbesøk, både Eirik Newth og Svein Nyhus er aktuelle. 

Lobbygruppa får ansvaret for å kontakte aktuelle deltagere til pressekonferansen.PR-gruppa får ansvar for å utarbeide en pressemelding og et dokument hvor formålet med kampanjen presenteres kort. 

Sak 2: Grunnlagdokumentet (ny sak på dagsorden)Det ble en kort debatt om grunnlagsdokumentet. Det ble påpekt at vi må få inn noen endringer. Dette gjelder først og fremst kulepunktene. Vi må endre ”stortingsmelding” til ”nasjonal handlingsplan”, ”nasjonale standarder” endres til ”kvalitetskriterier for skolebibliotek”. Tiltakene som omhandler skolebibliotek i Bibliotekreform 2014 tas inn som egne kulepunkter. 

Tallene i grunnlagsdokumentet er hentet fra bibliotekutredningen. Disse må oppdateres når skolebibliotekundersøkelsen legges fram. Dokumentet må være ”levende” ved at man kan utdype deler av dokumentet i perioder. 

Sak 3: NettsidenEspen Ophaug presenterte mulige løsninger for nettstedet. Det er viktig at nettsidene lages slik at de kan brukes til å hente materiell, argumentasjon og inspirasjon til lokale aksjoner. Det må også ligge relevant informasjon om skolebibliotek på nettsiden. 

Espen og Niels tar et møte med NBFs IT-ansvarlige for å finne fram til gode løsninger, både når det gjelder layout og innhold. Nettsidene skal være ferdig oppdaterte innen 15. januar. Alle organisasjoner skal varsles når nettsidene er klare. Sak 4: Mål-målgrupper-tiltakEspen Ophaug har utarbeidet et oppdatert dokument. Dette legges ut på QuickTopic. Frist for kommentarer er 15. januar. Nytt oppdatert dokument sendes til kampanjerådets medlemmer i god tid før neste møte. 

Sak 5: Ad hoc-gruppenes arbeid.Astrid orienterte om lobbygruppas arbeid. Gruppa har hatt to møter. Man har begynt å jobbe med innspill til statsbudsjettet, et generelt innspill til Kunnskapsdepartementet og man har begynt å tenke på å arrangere et skolebibliotekseminar på Stortinget. 

Niels orienterte om PR-gruppas arbeid. Alle dokumentene som gruppa jobber med ligger ute på Wikispaces. Alle som har innspill til tekster eller kjenner til dokumenter som PR-gruppa bør vite om må sende beskjed til Niels. Alle i kampanjerådet kan også gå inn og kommentere forslag til tekster i Wikispaces. Hvis du ikke har tilgang så kontakter du Niels. 

Sak 6: Saker til neste møteNy møtedato ble satt til 12. februar. Møtet starter kl. 12.30. Lunch fra kl. 12.00. Møtet avsluttes 15.30. Øvrige møtedatoer for vårhalvåret er 16. april og 18. juni. 

Til neste møte skal styringsgruppa komme med forslag til medlemmer i en ny aksjonsgruppe. Alle deltagende organisasjoner oppfordres til å komme med navn til en slik gruppe. 

Sak 7: Eventuelt– Kampanjenavn: Maren Brit informerte om at hun har fremmet forslag om nytt navn til kampanjen. Navneforslaget er ”Skolebibliotekløftet”. Forslaget ligger på wikispaces. Der har det også kommet andre forslag. Kampanjerådet oppfordres til å komme med innspill på forslagene.– Seminar: Randi informerte om at NBF avd. skole og NBF avd. Oslo og Akershus planlegger et felles seminar om skolebibliotek i løpet av april 2007. Niels informerte om at Biblioteksentralen og ITU (Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning) arrangerer et skolebibliotekseminar den 1. mars 2007.– Møte i Utdanningsdirektoratet: Espen orienterte om at NBF ved Anne Hustad og Espen Ophaug var på et møte om skolebibliotek i Utdanningsdirektoratet.

– Kampanjerådet: Liv Evju påpekte at det var dårlig oppmøte i kampanjerådet. Hun etterlyste tiltak for å bevisstgjøre organisasjonene om deres deltagelse i kampanjen.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: