Referat fra kampanjerådsmøte 31.10.06

Den 31. oktober ble det avholdt nytt møte i kampanjerådet for skolebibliotekskampanjen. Referatet kan du lese her. 

Referat fra møte i kampanjerådet for skolebibliotekkampanjen 31. oktober 2006 

Tid: 12.30–15.30 

Sted: Bibliotekenes Hus. 

Til stede:
Astrid Flagstad (NBF avd. Skole), Niels Damgaard (Biblioteksentralen), Gry Enger (SiN), Magnar Müller (Elevorganisasjonen), Liv Evju (Bibliotekarforbundet), Nina Bøhnsdalen (FUG), Randi Lundvall (NBF avd. Skole), Anne Oterholm (DnF), Lise Männikö (Norske barne- og ungdomsbokforfattere), Tove Hauge (Utdanningsforbundet) og Marit Aasbrenn (SiN).
 

Referent: Espen Ophaug (Organisasjonssekretær i NBF). 

Sak 1: Oppsummerende planDen kom et par innspill til planen, men for øvrig ble den ikke diskutert. 

Det ble påpekt at Bibliotekutredningen har større ambisjoner enn kampanjen og at utredningen må være førende for oss.  Vi må sikre oss at de deltagende organisasjoner får sine interesser ivaretatt. Organisasjonene ble oppfordret til å bidra til oppsummeringen med hva de har gjort i fase 1. 

Sak 2: Politisk grunnlagsdokument
Astrid Flagstad presenterte forslaget til politisk grunnlagsdokument.
 

Det ble en kort debatt om dokumentet. Innspill leveres på QuickTopic innen en uke. 

Tittelen på kampanjen endres til: ”fr@ ditt bibliotek: Skolebibliotekkampanjen” 

Sak 3: Forslag til tiltak,Espen Ophaug presenterte forslaget til tiltak. 

Det kom en del generelle innspill til dokumentet. Bibliotekenes sosiale ansvar bør inn. ”Nasjonalt nettverk for litteratur i den kulturelle skolesekken” bør inviteres med i kampanjen, eller i det minste inviteres til samarbeid. Det bør presiseres at lobbygruppa har ansvar for å initiere møter med relevante politikere. 

Det ble ytret ønske om å flytte delmål 4: ”Skolebibliotekene tilføres mer ressurser” lenger opp på lista, og det ble påpekt at delmål 1 i dokumentet ”Nasjonale normer/stortingsmelding” er et veldig omfattende mål. 

Det ble påpekt at kampanjen ikke har en klar forpliktelse overfor skolebibliotek i videregående skole. Fokus på fagforum i fylkene og nasjonale normer også for videregående skole ble nevnt som spesielle tiltak. Det settes ned en egen arbeidsgruppe som får i oppdrag å oppdatere forslaget til nasjonale normer for grunnskolen, og lage utkast til normer for videregående skole. Det bør også lages normer for små skoler. 

Det ble påpekt at skolebibliotek må inn som sosialt utjevnende tiltak i regjeringens stortingsmelding om sosiale forskjeller. 

Delmål 1: ”Det fastsettes nasjonale normer for skolebibliotek/det lages en egen stortingsmelding om skolebibliotek” 

Her må det eksisterende forslaget til nasjonale standarder videreutvikles. Det må settes ned en egen gruppe for arbeidet med nasjonale standarder, også for videregående skole. 

Styringsgruppa får i oppdrag å sette ned en slik arbeidsgruppe. Det ble enighet om å dele delmål 1 i to. Delmål 1 blir ”Videreutvikling av nasjonale standarder for skolebibliotek, også for videregående skoler og små skoler.” Delmål 2: ”Arbeide for en egen stortingsmelding om skolebibliotek” Det ble også spilt inn at man kanskje bør arbeide for et eget nasjonalt senter for skolebibliotek. Styringsgruppa vurderer dette. 

Delmål 2: ”Gi rom for lesing videreføres i en nasjonal handlingsplan for utvikling av informasjonskompetanse. Skolebiblioteket skal kvalitetssikres som kulturarena for lesegleder og opplevelser” 

Det ble påpekt at det er viktig å sørge for at litteraturopplevelser og kultur ikke virker påklistret, men at det kulturelle perspektivet integreres på en god måte i kampanjen og de ulike delmålene.  

Evalueringen av ”Gi rom for lesing” må brukes aktivt i kampanjen. Det er mange gode beskrivelser av skolebiblioteket der. 

Det ble luftet at punktet kanskje kan strykes fra planen, men flertallet ønsket å beholde det fordi det er viktig å følge opp ”Gi rom for lesing”. Anne Oterholm kommer med forslat til nytt delmål som tar opp i seg de innspillene som kom på møtet. 

Delmål 3: ”Skolebibliotekene integreres i skolenes pedagogiske virksomhet” 

Skoleledere må inn som målgruppe under dette delmålet. 

Det viktigste med dette målet er at elevene lærer å bruke skolebiblioteket, og at elevene får flere muligheter til å bruke biblioteket. 

Det bør utarbeides forslag til kommunene om hvordan skolebibliotekene kan trekkes mer inn i skolenes pedagogiske virksomhet. Forpliktende handlingsplaner må utarbeides av fylkene og kommunene. (Dette kan være en oppgave å jobbe med for lokale aksjonsgrupper) 

Delmål 4: ”Skolebibliotekene tilføres mer ressurser og gis bedre rammebetingelser på nasjonalt nivå.” 

Det ble foreslått å slå sammen dette delmålet med målet om å få på plass en egen stortingsmelding om skolebibliotek. 

Delmål 5: ”Skolebibliotekarene tilføres mer kompetanse” 

Det finnes ganske mange etter- og videreutdanningstilbud for skolebibliotekarer, problemet er at det ikke settes av ressurser for kompetanseutvikling for skolebibliotekarer. Kompetansehevingsmidlene som har fulgt med Kunnskapsløftet har i liten grad gått til skolebibliotekarer. Skoleledere må bevisstgjøres om ansvaret for kompetanseheving, også for skolebibliotekarer. Skoleeiere må også utfordres på dette punktet. 

Delmål 6: ”Utvikling av skolebibliotekarenes nettverk støttes” 

Skolebibliotekarforeningen i Norge bør inn som målgruppe. 

Det ble påpekt at mange kommuner bare har en skole, en skolebibliotekskoordinator vil ikke hjelpe mye på nettverket til bibliotekarer i slike kommuner. 

Det ble foreslått at kampanjen skal utarbeide modeller for nettverk som kan fungere. Hente inn gode eksempler. 

Det ble påpekt at skolebibliotekarer er for dårlige til å benytte nasjonale diskusjonsfora. Det finnes elektroniske distribusjonslister med veldig lav aktivitet. 

Andre delmål? 

Det ble foreslått å opprette et nytt delmål i forhold til opprettelsen av et eget nasjonalt kompetansesenter for skolebibliotek. Det ble også foreslått at elevens læring bør inn som eget delmål. Styringsgruppa vurderer dette nærmere. 

Sak 4: Ad-hoc grupperEspen Ophaug gikk igjennom forslaget til mandat og sammensetning for lobbygruppa. Det ble opplyst at Magnar Müller blir med i lobbygruppa. Gruppa må suppleres med en skolebibliotekar fra videregående skole. Marit Drange ble foreslått. Randi Lundvall tar kontakt og hører om hun kan tenke seg å bli med i lobbygruppa. Det ble også påpekt at NBF hovedstyrets medlem i kampanjerådet må inn i gruppa. Astrid tar på seg å kalle inn til første møte i lobbygruppa. 

Niels Damgaard gikk igjennom forslag til mandat og sammensetning for PR-gruppa. Det ble påpekt at det må utarbeides en PR-strategi for kampanjen. Nettstedet http://www.dittbibliotek.no må evalueres. Det må sendes ut innformasjon på biblioteknorge når nettsidene oppdateres? 

Sak 5: KampanjeåpningSaken ble ikke diskutert i særlig grad. Astrid legger ut et forslag til kampanjeåpning. Lise setter opp en liste på rundt ti forfattere som kan inviteres med på en kampanjeåpning. 

Sak 6: Eventuelt 

Ny møtedato ble satt til 18. desember. Møtet starter kl. 12.30. Lunch fra kl. 12.00. Møtet avsluttes 15.30.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: