Referat fra kampanjerådsmøte 16.04.07

Den 16. april ble det avholdt møte i kampanjerådet. Referatet kan du lese her.  Referat fra møte i kampanjerådet for skolebibliotekkampanjen 16. april 2007 

Tid: 12.30–15.30 

Sted: Bibliotekenes Hus.  

Til stede:
Astrid Flagstad (NBF avd. Skole), Niels Damgaard (Biblioteksentralen), Maren Brit Baadshaug, Gry Enger (SiN), Lise Männikö (Norske barne- og ungdomsbokforfattere), Anne Hustad (NBF), Anne Oterholm (DnF), Signe Solhaug (Fagforbundet),
 

Referent: Espen Ophaug (Organisasjonssekretær i NBF) 

Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat. Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent uten merknader. Lise meldte en sak til eventuelt: NBU-prisen.  

Sak 2: Rapporter fra styringsgruppa og ad hoc-gruppene.  
Astrid Flagstad orienterte om styringsgruppas og lobbygruppas arbeid siden sist. En delegasjon fra lobbygruppa bestående av Anne Hustad,
Astrid Flagstad og Espen Ophaug skal i møte med representanter fra Stortingets Utdanningskomité tirsdag den 17. april.
 

Styringsgruppa har sendt av gårde to søknader til overskuddsfondet etter IFLA-konferansen. En søknad om konferanse og en søknad om en brosjyre (retningslinjene i kortversjon). Det kom innspill på at retningslinjene bør legges ut på nettsidene. Dette vil bli gjort.  

Kunnskapsminister Djupedal har sagt ja til å delta på et kampanjearrangement den 23, mai kl. 09.30. Arrangementet vil foregå på Vahl skole. Styringsgruppa lager et program. Vi har søkt Fritt ord om midler til opptrykk av retningslinjene. Det ble i tillegg foreslått å søke overskuddsfondet etter IFLA-konferansen i 2005.  

Niels Damgaard orienterte om arbeidet i PR-gruppa. PR-gruppa har sendt ut logokonkurransen. PDF-filene legges ut på nettsiden.  

Sak 3: Mål-målgrupper-tiltak Astrid gikk igjennom dokumentet og orienterte om framdriften til de ulike tiltakene.  

Delmål 1 Det utarbeides en nasjonal handlingsplan for skolebibliotek. Skolebibliotekene tilføres mer ressurser og gis bedre rammebetingelser på nasjonalt nivå.”.– Her har vi fått gjennomført en god del av tiltakene, men det må skrives en kronikk. Det kom en del innspill til PR-gruppa. Man bør lage en liste over aktuelle personer som kan kontaktes for å skrive om skolebibliotek. Det bør utarbeides noen problemstillinger som vi ønsker belyst i kronikk-/leserbrevform.  

Delmål 2: Det utarbeides forslag til kvalitetskriterier for skolebibliotek, både for grunnskolen og videregående skole Saken skal opp som egen sak på møtet i dag.  

Delmål 3: Skolebiblioteket videreutvikles til et møtested som fungerer både som arena for læring, formidling av litteratur og opplevelser og opparbeiding av digital kompetanse– Her har vi ikke fått gjort så mye spesifikt fra kampanjens side, men vi må bli flinkere til å synliggjøre det som faktisk skjer i kampanjen og ellers i skolebiblioteksektoren. Her må styringsgruppa inn å se på mulige tiltak, som f.eks flere kronikker og leserbrev.   

Delmål 4: Skolebibliotekene integreres i skolenes pedagogiske virksomhet Her har vi heller ikke fått gjort så mye, men Utdanningsforbundet har fått noen innspill til brosjyrer og andre tiltak.  

Delmål 5: Skolebibliotekarene tilføres mer kompetanse Her har det heller ikke skjedd så mye, men ulike tiltak ble diskutert, blant annet at vi bør ta initiativ til en mastergrad i skolebibliotek. Det bør også sendes brev til de instansene som forvalter etter- og videreutdanningsmidlene som fulgte med Kunnskapsløftet, brevet må påpeke at også skolebibliotekarer trenger kompetanseløft i forbindelse med Kunnskapsløftet.  

Delmål 6: Utvikling av skolebibliotekarenes nettverk Her har det blant annet blitt søkt om midler til en konferanse.  

Delmål 7: Skolebibliotek som tema for lokale aksjoner.– Aktivitetsgruppen er i fulls ving, de vil komme med forslag til tiltak til neste kampanjerådsmøte. Astrid presenterte en del av gruppas foreløpige forslag. Det ble en runde med innspill. Astrid tar med seg innspillene tilbake gruppa. Forslagene til tiltak skal legges ut på nettsiden som en idékatalog.  

Delmål 8: Etablere et nasjonalt kompetansesenter for skolebibliotek– Dette har vi tatt opp med representanter for utdanningskomiteen på Stortinget. Vi bør utfordre noen med kunnskap om dette til å utarbeide et konkret forslag til et senter. Dette bør NBF avdeling skole, SiN og Kompetansenettverket for skolebibliotek utarbeide i felleskap. Styringsgruppa legger fram sak for kampanjerådet den 18. juni.  

Sak 4: Nettsiden. Espen og Niels orienterte om arbeidet med ny nettside. Det ble en runde med innspill til nettsiden. Niels påpekte at alle bør ta ansvar for å finne stoff om skolebibliotek til nettsiden.  

Sak 5: Kvalitetskriterier Astrid gikk igjennom forslagene til kvalitetskriterier. Det ble en runde med innspill. Styringsgruppa tar med seg innspillene og legger fram reviderte retningslinjer på kampanjerådsmøtet den 18. juni. Forslag til kriterier sendes til de deltagende organisasjonene i god tid før neste kampanjerådsmøte.  

Sak 6: Faglige konferanser og seminarer. Maren-Brit gikk igjennom forslaget om deltagelse på ulike konferanser. Styringsgruppa følger opp forslaget.  

Niels orienterte om konferansen som skal arrangeres i Kristiansand 4. og 5. juni. Konferansen er i regi av kompetansenettverket.  

Sak 7: EventueltLise orienterte om NBU-prisen for 2007. Den skal deles ut til en skolebibliotekar eller et skolebibliotek. Invitasjon til å komme med nominasjoner legges ut på våre nettsider og sendes ut på Biblioteknorge.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: