Referat fra kampanjerådsmøte 18.06.07

Den 18. juni ble det avholdt møte i kampanjerådet. Referatet kan du lese her. Referat fra møte i kampanjerådet for skolebibliotekskampanjen 18.juni 2007 

Tid: 12.30-15.30 Sted: Bibliotekenes hus 

Tilstede: Gry Enger (SiN), Astrid Flagstad (NBF avd. skole), Maren Brit Baadshaug (NBF avd. skole), Liv Evju (Bibliotekarforbundet), Lise Männikkö (Norske barne- og ungdomsbokforfattere) og Tove Hauge (Utdanningsforbundet) 

Referent: Lise Männikkö 

Sak 1: Innkalling og referat.

Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent.Maren Brit etterlyste referatsaker som et punkt på dagsorden. Det ble også bemerket at vedlegg til hvert enkelt punkt i møteinnkalling er mer oversiktlig enn bare å forholde seg til wikien generelt.   

Sak 2: Mål og tiltak

Delmål med tiltak og status ble gjennomgått av Astrid. Målene er revidert og kan leses på wikien.Det ble foreslått at delmål 3 kunne stå som et overordnet mål.Det er størst måloppnåelse knyttet til det første delmålet, nasjonale tiltak. At vi har fått politikerne i tale, har gitt mange gode tilbakemeldinger. Liv bemerket at fornyingsdepartementet også er et departement vi kan forholde oss til. 

Delmål 2: Revidert forslag på Wikispace. Ønske om tilbakemeldinger. Det ble for øvrig bemerket at det er uoversiktlig å forholde seg til flere nettsteder.  

Pressetreffet ble omtalt i Vårt land, Utdanning, Kulturnytt 8/3 og P2 9/3.Skolebiblioteksaken har også vært tema i Bergens tidende, Bedre skole 2/07, Bibliotekaren nr.6 og Nationen. 

På konferanse i Sandefjord 10/11 oktober om ungdom og nye medier, skal Sandefjord videregående i en parallellsesjon presentere sitt opplegg for informasjonskompetanse i differensiert undervisning. 

Det utarbeides brev til juryene for skolebyggprisen/skoleeierprisen om at skolebiblioteket også må synliggjøres når skolene presenteres. 

Kampanjen har søkt IFLAs overskuddsfond om midler til en nasjonal konferanse, men har ennå ikke hørt noe. Maren Brit foreslo at noe av innholdet i en slik konferanse kunne knyttes opp mot Utdanningsdirektoratets oppdrag.(Program for skolebibliotek) 

Gi rom for lesing skal ha en rekke regionale konferanser i høst. 

Ellers har Espen og Astrid vært mye rundt på møter med vgs-bibliotekarer og snakket om lokale aksjoner. Det ble etterlyst systemer for tilbakemeldninger av det som har skjedd rundt i landet.

Nasjonalt kompetansesenter: Ellen Sundt har gitt signaler om at de ønsker innspill fra miljøet. Tanker om innholdet i et slikt kompetansesenter kan luftes på wikispace. Vi kan også invitere Ellen Sundt til kampanjerådet. 

Tove: Pamfletten fra Utdanningsforbundet er klar til høsten. Blir sendt ut til kommentering etter første utkast. 

Det vurderes et nytt mål om planer til høsten. Det ble understreket at det er viktig å synliggjøre det som er bra, også på andre skoler enn de som det har vært fokusert på før. 

Sak 3: Rapporter fra ad hoc-gruppene

PR-gruppa: Gruppa har forslag om en månedens skolebibliotekblomst, som gis til noen som har gjort noe positivt for skolebiblioteket. Det arbeides med et forslag til hvordan man kan profilere løftet ved kommende valg. Niels har etterlyst en ”container” hvor artikler, videoer og innslag fra NRK etc. kan samles. 

Lise skal ta kontakt med Eirik Newth angående felles artikkel i dagspressen. 

Liv Evju etterlyste artikler fra skoleledersynspunkt, rektors vinkling er viktig for integrering av skolebiblioteket i skolehverdagen.  

Lobbygruppa: Skal sende ny henvendelse om statsbudsjettet neste år. Og ellers følge opp kontakten med politikere. 

Sak 4: Konferanser

Gi rom for lesing evalueres i en stor nasjonal konferanse våren 2008. Astrid undersøker nærmere om midler i kunnskapsløftet ”Fra ord til handling” Det arbeides videre mot NKUL og ITU- konferansene for neste år. 

Sak 5: Innberetninger av lokale aksjoner

Rogaland videregående skole har skrevet til Djupedal 

Sak 6: Kvalitetskriteriene

Da det var få tilstede på møtet, besluttet rådet å utsette behandlingen av denne saken. 

Sak 7: Logokonkurransen

Logoene ble drøftet. Styringsgruppa velger en vinner innen 1.juli og innkaller elevorganisasjonenes representant til å delta i juryeringen. 

Sak 8: Møteplan og videre arbeid for kampanjerådet.

Det ble enighet om å spisse kampanjerådsmøtene til høsten ved å vie hvert møte til ett tema.   Nasjonalt senter(med Ellen Sundt), digitalisering (NFF) og litteraturformidling (foreningen Les) var forslag til tema på møtene.   

Sak 9: Eventuelt

Det er kommet brev til kampanjen fra Ellen Skaadel, bibliotekar ved Åkrehamn videregående skole. Brevskriver savner fokus på den videregående skolen i kampanjen.Forslag: Det tas med en bibliotekar fra videregående i styringsgruppa. Ellen Skaadel forespørres. 

Liv Evju tok opp problemer rundt samarbeid folkebibliotek/skolebibliotek. Styringsgruppa følger opp med tanke på å drøfte dette seinere som sak.   

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: