Referat fra kampanjerådsmøte 19.09.07

Den 19. september ble det avholdt møte i kampanjerådet for SkolebibliotekLøftet. Referatet kan du lese her.   

Referat fra møte i kampanjerådet for skolebibliotekskampanjen 19. september 2007 

Tid: 12.30-15.30 

Sted: Bibliotekenes hus 

Til stede: Astrid Flagstad (NBF avd. skole), Niels Damgaard (BS), Lise Männikkö (Norske barne- og ungdomsbokforfattere), Maren Brit Baadshaug (NBF avd. skole), Randi Lundvall (NBF avd. skole), Mette Arctander (Elevorganisasasjonen) og Gry Enger (SiN) 

Referent: Espen Ophaug 

Sak 1: Innkalling og referat.Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent. 

Sak 2: Rapporter fra styringsgruppa og ad hoc-gruppene. Astrid orienterte om arbeidet i styringsgruppa. De jobber for tiden en del med skolebibliotekkonferansen. Det må søkes om finansiering og det må utarbeides et program. Det er frist til 1. oktober med å komme med forslag til programmet. Søknadsfristen til ABM-Utvikling er 15. oktober. Lise har skrevet et innlegg til Aftenposten om skolebibliotek, det samme har Gry. Det ble en liten diskusjon om videre strategi i forhold til debatten i Aftenposten. Maren Brit etterlyste referater fra styringsgruppa. De ligger på eSnips, men skal i framtiden også sendes til kampanjerådets medlemmer. Mette informerte om Elevorganisasjonens elevblogg. Der kan man opprette en blogg for skolebibliotek om man ønsker det. Adresse: www.elevblogg.no Astrid gikk igjennom hva som har skjedd lokalt. Her har vi for dårlig oversikt, og vi trenger tilbakemeldinger på lokale aktiviteter.  Astrid delte ut et oppdatert dokument med mål, målgrupper og tiltak. Dette vil bli lagt ut på nettsiden og sendt til medlemmene i kampanjerådet.  Mette fra Elevorganisasjonen sa seg villig til å gå inn som nytt medlem i styringsgruppa.  Maren Brit orienterte om arbeidet i PR-gruppa. De har fått et nytt medlem, Ellen Skaadel fra Åkrehamn videregåande skole. (Hun har også blitt med i styringsgruppa) PR-gruppa planlegger et heldagsmøte hvor de skal gå igjennom aktivitetene for resten av kampanjen. Skolebibliotekblomsten er vedtatt. Hver måned fram til kampanjens avslutning i mai/juni 2008 vil SkolebibliotekLøftet dele ut en blomst til et skolebibliotek, en skolebibliotekar eller andre personer/institusjoner som har stått på for skolebibliotekene. Første utdeling vil skje i oktober. Mette mente at det også kunne være en god idé å inkludere eller premiere elevråd som har gjort en innsats for skolebibliotek. Skolebibliotekblomsten annonseres på biblioteknorge, skolebiblioteklista og på nettsiden. Informasjon sendes også til alle medlemmene i kampanjen. Jury vil settes ned av styringsgruppa. Forslag til hvem som skal få en blomst må være kampanjens sekretariat i hende innen den 15. i hver måned. PR-gruppa skal utarbeide forslag til prosedyre ved overrekkelse og forslag til pressemelding. Astrid og Espen orienterte fra lobbygruppa. Gruppa har vedtatt å utsette å sende brev til Utdanningsdirektoratet, dette fordi mye av det som skulle blitt tatt opp i et slikt brev blir ivaretatt gjennom referansegruppa for skolebibliotekutviklingsprogrammet. Anne og Espen skal sette seg ned for å planlegge møter med stortingspolitikere.   

Sak 3: Bidrag fra organisasjonene Espen orienterte. Det ble en kort diskusjon om selve saken. Det ble til slutt bestemt å utsette denne til neste kampanjerådsmøte, hvor det forhåpentligvis vil være flere organisasjoner til stede. Det ble deretter en diskusjon om opptrykk av retningslinjene og om konferansen. Det ble uttrykt noe skepsis til at man skal bruke et stort beløp til å trykke opp og distribuere retningslinjene. Det ble foreslått å heller annonsere nettversjonen bedre, samt å utarbeide en mindre brosjyre om retningslinjene i stedet.  Det settes opp en egen sak om retningslinjene og konferansen på neste kampanjerådsmøte. . 

Sak 4: Nettsidene Saken gikk ut. 

Sak 5: Program for skolebibliotekutvikling – referansegruppa. Randi orienterte om første møte i referansegruppa. Hele fire av kampanjerådets medlemmer er med i referansegruppa, så kampanjens synspunkter kommer til å bli godt ivaretatt.  Det ble en kort debatt om referansegruppas arbeidsform og om innholdet i programmet. Det ble uttrykt sterkt ønske om at arbeidet i referansegruppa skal være så åpent som mulig. Det ble påpekt at et program for skolebibliotekutvikling må favne aller deler av grunnutdanningen og alle skoler, uansett størrelse. Programmet må ikke utelate noen fra en utvikling. Alle skolebibliotek skal få en kvalitetsheving. I løpet av høsten må kampanjerådet mene noe om prioritering av tiltak og vekting av programmets ulike sider. Neste møte i referansegruppa blir den 18. oktober. Saken om program for skolebibliotekutvikling settes opp på neste kampanjerådsmøte.  

Sak 6: Eventuelt

Møteplan for høsten: De neste møtene i kampanjerådet blir mandag 12. november og mandag 10. desember. 

Niels henledet oppmerksomheten på en stilkonkurranse som foregår i Danmark for tiden. Der blir elever i videregående skole utfordret til å skrive om framtidas bibliotek. PR-gruppa vil vurdere om dette er et opplegg som kan overføres til Norge og SkolebibliotekLøftet. PR-gruppa legger fram en sak om dette for styringsgruppa.      

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: