Nyhetsbrev fra SkolebibliotekLøftet – Februar 08 er ute!

Så er det fjerde nyhetsbrev klar fra SkolebibliotekLøftet – Februar 08

Vi har opprettet et debattforum SKBIB under NBF, så det er mulig her å debattere nyhetene og andre emner som er relevante i forbindelse med SkolebibliotekLøftet. Nyhetsbrevet vil komme på denne listen med ca. en måneds mellomrom.

Du kan på- og avmelde deg listen her: http://www.nbfliste.no/mailman/listinfo/skbib
Her kan du også innstille din konto til å sende deg e-post f.eks hver uke i samlet form eller beestemme hvilket format (ren tekst eller html med bilder) som du vil motta.

Ved å være med på listen SKBIB er du sikker på automatisk å få tilsendt de kommende numre gratis direkte til din e-post.

mvh Niels Damgard

Reklamer

Skolebibliotekblomsten for februar går til de ansatte ved Brønnøysund videregående skoles bibliotek.

De ansatte ved Brønnøysund videregående skoles bibliotek fikk skolebibliotekprisen for februar. Prisen ble delt ut torsdag 20. februar. bronnoysund.jpg Les resten av dette innlegget »

Skolebiblioteket er skolens kraftsentrum

Marit Øgar Aasbrenn og Tor Hafsrød, hhv. leder i Skolebibliotekarforeningen i Norge og styremedlem i Skolebibliotekarforeningen i Østfold, skriver i et innlegg i Halden dagblad at skolebiblioteket er skolens kraftsentrum. Les hele innlegget her.

Lokalt initiativ i Vestfold – til inspirasjon for andre!

I løpet av 2007 arrangerte NBF Vestfold to seminar om skolebibliotek og SkolebibliotekLøftet, primært rettet inn mot grunnskolebibliotekarer og Kontaktutvalgene i Vestfold. På møtet den 19. november var Unni Bu, kommunalsjef i Re kommune invitert til å snakke om prosjektet ”Les i Re”. I etterkant av seminaret ble to skolebibliotekarer invitert til Lederforum for oppvekst og opplæring i Vestfold for å snakke om skolebibliotek på et av møtene i 2008 (Lederforum arrangeres av Fylkesmannen, representanter for oppvekst- og utdanningsavdelingene i kommunene møter). Den 5. februar ble dette en realitet, og Marite Juul og Katarina E. Enne holdt innledninger om skolebibliotek og erfaringer fra egne skoler: Presterød ungdomsskole og Re videregående skole. Forsamlingen var engasjert, og forhåpentligvis førte møtet til at skolelederne tar med seg de nye tankene om skolebibliotek tilbake til egen kommune.