Brev til lokalpolitikere

Følgende brev går i disse dager ut til alle landets ordførere og fylkesordførere, samt til ledende kommunale og fylkeskommunale utdanningspolitikere.               

Til ordførere, fylkesordførere, kommunale og fylkeskommunale utdanningspolitikere.

SkolebibliotekLøftet er en landsomfattende kampanje for å synliggjøre skolebibliotekenes viktige rolle i dagens informasjonssamfunn. Vi skriver til dere for å informere om kampanjen, og for å minne om at det er et kommunalt/fylkeskommunalt ansvar å sørge for at norske skoleelever har et forsvarlig skolebibliotektilbud.Skolebiblioteksituasjonen i kommunenorge er mildt sagt av variabel karakter. De deltagende organisasjonene i SkolebibliotekLøftet ønsker gjennom kampanjen å rette søkelyset på denne situasjonen, og presse på for å sikre alle norske skoleelever et godt skolebibliotektilbud. De som har sluttet seg til kampanjen er: Norsk Bibliotekforening, Skolebibliotekarforeningen i Norge, Biblioteksentralen, Bibliotekarforbundet, Kulturforbundet, Fagforbundet, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Skolelederforbund, Foreldreutvalget for grunnskolen, foreningen !les og Norsk Oversetterforening.

I ABM-Utviklings utredning «Bibliotekreform 2014» framheves det at gode skolebibliotek er en viktig forutsetning for å nå målene i Kunnskapsløftet. – særlig når det gjelder språkutvikling og opplæring i digital kompetanse. Undersøkelsen «Skulebibliotek i Norge» utført av Møreforskning på vegne av Utdanningsdirektoratet viser at skolebibliotekene blir en viktig læringsarena når de forankres i skolens planarbeid og når det er et samarbeid mellom lærer og skolebibliotekar. Det finnes mange eksempler på gode skolebibliotekplaner. Vi håper disse planene kan være til inspirasjon i utviklingen av deres egne skolebibliotek. Dere finner en del planer på skolenettets sider for skolebibliotek.

 

 

 

SkolebibliotekLøftet vil gjøre oppmerksom på IFLA/UNESCOs retningslinjer for skolebibliotek som dere finner her: https://fradittbibliotek.files.wordpress.com/2007/07/ifla-retningslinjer.pdf

Retningslinjene ble vedtatt i 2002, men de ble oversatt til norsk først i 2007. I retningslinjene og det tilhørende manifestet vil dere finne informasjon om hva skolebiblioteket kan og bør være. Vi oppfordrer dere til å bruke retningslinjene aktivt i utviklingen av skolebibliotekene i egen kommune/eget fylke.Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet for tiden utarbeider et nasjonalt handlingsprogram for skolebibliotekutvikling. SkolebibliotekLøftet oppfordrer alle landets utdanningspolitikere til å sette skolebiblioteket på dagsorden. Vi ber om at:

 

 

 • Skolebibliotekets rolle som læringsarena må integreres i skolenes planer
 • Skolebiblioteket må tilføres ressurser slik at det kan bidra til at målene i Kunnskapsløftet nås
 • Skolebibliotekene må rustes opp både med innhold, areal, personale og kompetanse
 • Skolebibliotekkoordinatorer må ansettes i alle kommuner, og samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek må styrkes


SkolebibliotekLøftet utfordrer dere på følgende punkter vedrørende skolebibliotekene i ditt lokalmiljø:

 • Brukes skolebiblioteket som en ressurs i skolearbeidet?
 • Stimulerer det elevenes nysgjerrighet?
 • Brukes skolebiblioteket i læringsarbeid – også utover selve skolearbeidet?
 • Bidrar det til utvikling av digital kompetanse?
 • Er det et senter for kunst og kulturaktiviteter i skolen?
 • Har biblioteket sentral beliggenhet på skolen?
 • Brukes det av elevene i midttimen/ friminutt?
 • Samarbeider skolebiblioteket med andre bibliotek?
 • Har biblioteket tilstrekkelige ressurser?


”Kunnskapsløftet” er en stor og viktig reform. Men skal den lykkes, må skolebibliotekene rustes opp og tas med som viktige medspillere i det videre arbeidet.

 

Dere finner mer informasjon på kampanjens nettside: https://fradittbibliotek.wordpress.com/

Med hilsen

Anne Hustad (sign.)                                                  Astrid Flagstad (sign.)
Leder av Norsk Bibliotekforening                              Leder av SkolebibliotekLøfte

 

t

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: