Lokalt initiativ i Vestfold – til inspirasjon for andre!

I løpet av 2007 arrangerte NBF Vestfold to seminar om skolebibliotek og SkolebibliotekLøftet, primært rettet inn mot grunnskolebibliotekarer og Kontaktutvalgene i Vestfold. På møtet den 19. november var Unni Bu, kommunalsjef i Re kommune invitert til å snakke om prosjektet ”Les i Re”. I etterkant av seminaret ble to skolebibliotekarer invitert til Lederforum for oppvekst og opplæring i Vestfold for å snakke om skolebibliotek på et av møtene i 2008 (Lederforum arrangeres av Fylkesmannen, representanter for oppvekst- og utdanningsavdelingene i kommunene møter). Den 5. februar ble dette en realitet, og Marite Juul og Katarina E. Enne holdt innledninger om skolebibliotek og erfaringer fra egne skoler: Presterød ungdomsskole og Re videregående skole. Forsamlingen var engasjert, og forhåpentligvis førte møtet til at skolelederne tar med seg de nye tankene om skolebibliotek tilbake til egen kommune.

Reklamer

Stillingsinstruks

Kontaktutvalget for samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek i Tønsberg og Nøtterøy kommuner har utarbeidet et forslag til stillingsinstruks for skolebibliotekansvarlig i grunnskolen. Dette er en idé vi håper flere vil benytte seg av. Men etter å ha lest denne stillingsinstruksen er det store spørsmålet: Hvor mange timer trenger man for å ivareta disse funksjonene? Kanskje noe mer en 5,4 timer i uka? Les resten av dette innlegget »

Positive signaler fra Kunnskapsdepartementet

Audun Herning, politisk rådgiver for Kunnskapsministeren, snakket varmt om skolebibliotek på skolebibliotekseminaret som Fylkesmannen i Telemark arrangerte i samarbeid med Telemark fylkesbibliotek, Utdanningsforbundet avd. Telemark og Norsk Skolelederforbund avd. Telemark. Les mer om seminaret her.

Skolebiblioteket – et kraftsenter i skolen

Telemark Fylkesbibliotek i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark, Norsk Skolelederforbund og Utdanningsforbundet arrangerer konferanse om skolebibliotek den 20. november i år. Blant innlederne er statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt. Du kan lese mer om konferansen her.

Vellykket skolebibliotekseminar i Rogaland

NBF Rogaland holdt et heldagsseminar om skolebibliotekets rolle og muligheter 3. september 2007. Målgruppen var primært skolebibliotekarer og lærere/skoleledere fra grunnskolen.  Les resten av dette innlegget »

SkolebibliotekLøftets lille røde – eller lille blå/lille grønne?

SkolebibliotekLøftets lille røde – eller lille blå/lille grønne?
av Maren Brit Baadshaug

Hva kan gjøres for å få skolebiblioteket på den politiske dagsorden?

Les resten av dette innlegget »

Skolebibliotekkonferanse i Oslo

NBF Oslo og Akershus og NBF avdeling skole arrangerer en regional skolebibliotekkonferanse i Oslo den 16. oktober. Konferansen finner sted på Elvebakken videregående skole. Du kan lese mer om konferansen her.