Foreningen !les med i kampanjen.

Foreningen !les besluttet på sitt styremøte den 17. april å slutte seg til SkolebibliotekLøftet. Dette betyr at det nå er 14 organisasjoner fra utdannings- og kultursektor som er med i kampanjen.

Foreningen !les sine hjemmesider finner du her: Foreningen !les

Reklamer

Deltagende organisasjoner