Primary Libraries – Revitalising Your Library

BBC/Teachers TV har produsert en del interessante videoer om skolebibliotek. Her kan du se en video om hvordan man kan revitalisere et lite brukt skolebibliotek på en barneskole.  

http://www.teachers.tv/video/3223

Reklamer

Primary Libraries – Sustaining Your Library

BBC/Teachers TV har produsert en del interessante videoer om skolebibliotek. Her kan du se en video om hvordan skolebiblioteket i en barneskole kan utvikles til, og opprettholdes som skolens «hjerte».

 http://www.teachers.tv/video/3224

Secondary Libraries – Becoming Integral to School Life

BBC/Teachers TV har produsert en del interessante videoer om skolebibliotek. Her kan du se en video om hvordan skolebiblioteket kan bli en integrert del av læringsmiljøet på en videregående skole.

http://www.teachers.tv/video/374

Secondary Libraries – Making the Most out of Space

BBC/Teachers TV har produsert en del interessante videoer om skolebibliotek. Her kan du se en film om hvordan man kan organisere et skolebibliotek i videregående skole.

http://www.teachers.tv/video/373